Algemeen

Huisartsenpraktijk Hygeia cvba is een artsenpraktijk waarin wij, huisartsen, onderling nauw samenwerken om u zo de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

Onze praktijk is door het ICHO (Interuniversitair Centrum voor Huisartsen Opleiding) ook erkend als opleidingspraktijk, zodat geregeld een jonge arts, onder onze supervisie, zijn specialisatie tot huisarts in onze praktijk kan voltooien.

Omdat wij werken met een gezamenlijk elektronisch medisch dossier, kan elke arts van onze praktijk- zo nodig-  kennis nemen van uw medische voorgeschiedenis.

Om een vertrouwensband te kunnen opbouwen adviseren wij u één huisarts te nemen als vaste arts. Toch raden we u ook aan, naast deze vaste huisarts, een tweede arts van uw voorkeur te kiezen. Bij afwezigheid van uw vaste huisarts kan u zo in eerste instantie terecht bij iemand die u ook beter kent. Beiden kunnen samen overleggen, hetgeen uw gezondheid enkel ten goede kan komen.

Bij onbereikbaarheid van beiden of wanneer het u beter past, kan u natuurlijk steeds terecht bij  één van de andere huisartsen van de groepspraktijk. Wij zijn géén concurrenten van elkaar en het is dus voor ons geen enkel probleem wanneer u eens een andere arts uit onze praktijk consulteert