Huisbezoeken

Indien enigszins mogelijk, vragen we u om zelf naar de praktijk te komen. Hier kunnen wij u in optimale omstandigheden onderzoeken en behandelen.

Indien dit niet lukt, vragen we u om huisbezoeken steeds telefonisch aan te vragen en dit liefst in de voormiddag vóór 11 uur.

Het tijdstip waarop de huisarts bij u zal langskomen, is door het secretariaat moeilijk in te schatten. Bij het noteren van een huisbezoek zal onze secretaresse vaak vragen naar de reden voor dit huisbezoek. Dit is om de graad van dringendheid te kunnen inschatten en om de arts te kunnen inlichten, indien specifiek materiaal nodig is  ( materiaal voor bloedafname, wondzorg,….).