Bespreking resultaten

Voor het bespreken van bloedresultaten, uitgevoerde onderzoeken of raadplegingen bij een geneesheer-specialist, maakt u bij voorkeur een vervolgafspraak, tenzij anders overeengekomen met uw arts.

Een kopie van uw resultaten kan u bij het secretariaat bekomen, doch enkel na dat deze besproken zijn met uw huisarts (telefonisch of tijdens een consultatie).

Voor bloedafnames en bepaalde technische onderzoeken kan u bij de praktijk terecht. Maak eerst een telefonische afspraak via het secretariaat.