Maatregelen in de praktijk ten gevolge van het Corona-virus

Beste patiënten,

Deze berichtgeving volgt in het kader van de uitzonderlijke omstandigheden die de Corona-uitbraak met zich meebrengt. We wensen u graag op de hoogte te brengen van enkele maatregelen in onze huisartsenpraktijk, die allen als doel hebben de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk in te perken en de behandeling van mogelijke gevallen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dit alles gebeurt in navolging van de richtlijnen van onze overheid.

We starten met een samenvatting van de belangrijkste richtlijnen, met nadien meer uitleg over ‘waarom en hoe’ voor zij die het aangaan of interesseren.

 1. Bij verdachte klachten of vragen over covid19 kan u ons telefonisch contacteren tussen 11.00 u – 12.00 u en 15.30 u -16.30 u.
  Kom niet naar de praktijk met luchtweg-gerelateerde klachten!
  Meer info >>

 2. We werken voorlopig enkel nog op afspraak, er zijn tijdelijk geen vrije raadpleging meer. Deze afspraken kan u enkel telefonisch vastleggen via ons secretariaat.  Meer info >>

 3. Daarnaast vragen we niet-dringende consulten uit te stellen of ons hierover per mail te contacteren op info@praktijkhygeia.be . De artsen bellen U zo snel mogelijk terug. Meer info >>

 

Meer details over de beschreven maatregelen:

 1. Wanneer uw klachten vertoont die duiden op een mogelijke besmetting met covid19 (dwz hoesten, keelpijn, koorts of ademhalingsmoeilijkheden) dient u ons telefonisch te contacteren. We hebben hiervoor specifieke telefonische consult-momenten voorzien;  nl. dagelijks tussen 11.00 u – 12.00 u en 15.30 u – 16.30 u. In veel gevallen van een corona besmetting zijn de klachten slechts mild en zullen ze zonder behandeling verdwijnen. Na telefonisch consult, waarbij we alarmsignalen bevragen, zullen we u dus aanraden binnen te blijven en ‘uit te zieken’. Er zijn namelijk geen specifieke behandelingsopties in dit geval. We zullen u telefonisch voorzien van een ziekteattest zonder u te onderzoeken omdat dit een belangrijk besmettingsrisico met zich meebrengt. Indien er toch alarmsignalen zijn zullen we naargelang de casus een afspraak, huisbezoek of verwijzing naar het ziekenhuis voorstellen.

  Wat betreft staalnames voor bevestiging van het covid19-virus houden we ons aan de strikte richtlijnen van de overheid. Door beperking in capaciteit van de laboratoria kunnen we namelijk niet iedereen met luchtwegklachten screenen. Enkel patiënten die gehospitaliseerd moeten worden of ernstig zieke patiënten die werkzaam zijn in de gezondheidszorgsector worden getest. Dit bepalen de artsen tijdens het telefonisch consult. Indien u dus luchtwegklachten vertoont maar niet tot deze risicogroep behoort dient u zich als mogelijk besmet geval te beschouwen en dus te isoleren. Dit betekent dat u minimum 7 dagen of langer (tot het verdwijnen van de luchtwegklachten) in quarantaine moet houden. De richtlijnen hiervoor vindt u in het document onderaan.

 2. Vanaf heden zullen er geen vrije raadplegingen meer doorgaan om te vermijden dat er zich te veel mensen in onze wachtzaal bevinden die elkaar kunnen besmetten. We zullen echter trachten voldoende extra afspraken te voorzien om dringende gezondheidsproblemen op te lossen. Hiervoor kan u enkel telefonisch terecht bij ons secretariaat.


 3. Wij vragen u niet-dringende raadplegingen tijdelijk uit te stellen (jaarlijkse check-ups, bloednames,  niet-dringende vragen, voorschriften,…) Vooral voor risicogroepen, met name patiënten met chronische ziektes of patiënten boven 65 jaar, is dit van belang! Dit enerzijds om  ons gezondheidssysteem te ontlasten en anderzijds om medepatiënten niet nodeloos bloot te stellen aan potentiële ziektekiemen. Voor herhaal-voorschriften en andere vragen kan u ons uitzonderlijk per mail contacteren op info@praktijkhygeia.be. De artsen bellen U zo snel mogelijk terug.

Wij danken u voor uw aandacht en hopen samen met u op een spoedige resolutie van deze epidemie.

Huisartsen en personeel van praktijk Hygeia.

bijlage : Aanbevelingen_patienten_Hygiëne_18februari2020_NL