Afspraken

Afspraken kan u telefonisch reserveren of via onze website.

MAAK AFSPRAAK

Indien u geen passende afspraak vindt bij de arts van uw keuze:

dan kan u een afspraak maken bij één van de andere huisartsen. Via het medisch dossier kan ook deze zicht hebben op uw voorgeschiedenis. Bovendien kan deze collega, zo nodig, met uw eigen huisarts overleggen.

Voor dringende problemen is tweemaal daags een vrije raadpleging;

Indien u toch bij uw eigen huisarts terecht wil, kan u telefonisch contact opnemen met de praktijk. In samenspraak met uw huisarts kan er zo naar een oplossing gezocht worden .