Dokter

Verpleger Jan Coel

We werken in de praktijk samen met onze verpleger Jan Coel. Patiënten kunnen bij hem terecht voor bloedafnames en bepaalde technische onderzoeken (electrocardiografie, longfunctieonderzoek,..). Afspraken hiervoor kunnen echter enkel na overleg met uw arts vastgelegd worden. U kan dus ook géén online afspraken bij de verpleger inboeken. Hij zal u nadien steeds een afspraak met uw huisarts geven ter bespreking van het resultaat.